Screenshots & features

 • Beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels.

 • Available in Dutch, French and English.

 • Disponible en néerlandais, français et anglais.

 • Kies zelf de formulering van je vragen. Beslis hoeveel items er mogen aangeduid worden.

 • Choose the wording of your questions yourself. Decide how many items can be marked.

 • Choisissez vous-même la formulation de vos questions. Décidez combien d'éléments peuvent être marqués.

 • Het formulier wordt volledig automatisch opgebouwd. Beslis zelf als je nog extra vragen of grafische elementen zoals foto's toevoegt.

 • The form is built completely automatically. Decide for yourself if you want to add additional questions or graphic elements such as photos.

 • Le formulaire est construit de manière entièrement automatique. Décidez vous-même si vous souhaitez ajouter des questions supplémentaires ou des éléments graphiques tels que des photos.

 • Er wordt een sociomatrix opgebouwd om alle connecties in een tabelvorm te zien.

 • A sociomatrix is built to see all connections in a table.

 • Une sociomatrice est construite pour voir toutes les connexions sous forme de tableau.

 • Krijg een mooi overzicht van leerlingen die elkaar wederzijds positief aanduiden.

 • Get a nice overview of students who indicate each other positively.

 • Obtenez un bon aperçu des étudiants qui s'indiquent positivement.

 • Spoor gevaarlijke, tegenstrijdige relaties op.

 • Track down dangerous, conflicting relationships.

 • Traquez les relations dangereuses et conflictuelles.

 • Sorteer de klaslijst van 'meest positief' tot 'minst positief' en omgekeerd.

 • Sort the class list from 'most positive' to 'least positive' and vice versa.

 • Triez la liste des classes de « la plus positive » à « la moins positive » et vice versa.

 • Bekijk de groepen kinderen die uitsluitend op een positieve manier met elkaar verbonden zijn.

 • Look at the groups of children who are only connected in a positive way.

 • Regardez les groupes d'enfants qui ne sont connectés que de manière positive.

 • Verdeel de studenten in groepen die op een slimme manier geoptimaliseerd zijn op basis van de input van het sociogram. Gebruik deze functie bijvoorbeeld om groepswerk te organiseren of om kinderen een nieuwe plaats te geven in de klas.

 • Divide the students into groups smartly optimized based on the input from the sociogram. Use this function, for example, to organize group work or to reposition children in the classroom.

 • Divisez les élèves en groupes intelligemment optimisés en fonction des données du sociogramme. Utilisez cette fonction, par exemple, pour organiser des travaux de groupe ou pour repositionner les enfants dans la classe.

 • Bekijk een interactief wieldiagram met positieve en negatieve relaties.

 • View an interactive wheel diagram showing positive and negative relationships.

 • Affichez un diagramme de roue interactif montrant les relations positives et négatives.

 • Bekijk de output van het sociogram op een interactief netwerkschema dat je helemaal uit elkaar kan trekken. Spot op deze manier heel snel driehoeksrelaties en kinderen die uit de boot dreigen te vallen.

 • View the output of the sociogram on an interactive network diagram that can tear you apart. Spot triangular relationships and children who are in danger of falling by the wayside very quickly in this way.

 • Affichez la sortie du sociogramme sur un diagramme de réseau interactif qui peut vous déchirer. Repérez les relations triangulaires et les enfants qui risquent ainsi de tomber très rapidement au bord du chemin.

 • Analyseer het sociogram op basis van een selectie van de vragen, om zo bijvoorbeeld het verschil te zien tussen "spelen" en "werken".

 • Analyze the sociogram based on a selection of the questions, for example to see the difference between "play" and "work".

 • Analysez le sociogramme à partir d'une sélection de questions, par exemple pour voir la différence entre « jouer » et « travailler ».

 • Download de resultaten zowel in JPG als in PDF

 • Download the results both in JPG and PDF

 • Téléchargez les résultats en JPG et PDF