Voorwaarden

Je mag deze Add-On vrij gebruiken.

Eventuele problemen en bugs mogen gemeld worden via de discussiegroep.

De add-on is te gebruiken zoals hij is. Er worden geen dingen gefinetuned voor bepaalde scholen, tenzij wij op onze scholengemeenschap hier een noodzaak voor zouden voelen.

⚠️ Opgepast! Deze add-on mag onder geen geding voor commerciële doeleinden gebruikt worden. ⚠️

Suggesties voor betere code of css of... zijn uiteraard steeds welkom.


You may use this Add-On freely.

Any problems and bugs may be reported through the discussion group.

The add-on can be used as is. Things are not fine-tuned for certain schools, unless we in our school community would feel a need for this.

⚠️ Attention! This add-on may not be used for commercial purposes under any circumstances. ⚠️

Suggestions for better code or css or... are of course always welcome.


Vous pouvez utiliser ce module complémentaire librement.

Tous les problèmes et bugs peuvent être signalés via le groupe de discussion.

Le module complémentaire peut être utilisé tel quel. Les choses ne sont pas réglées avec précision pour certaines écoles, à moins que nous, dans notre communauté scolaire, n'en ressentions le besoin.

⚠️ Attention ! Ce module complémentaire ne peut en aucun cas être utilisé à des fins commerciales. ⚠️

Les suggestions pour un meilleur code ou css ou... sont bien sûr toujours les bienvenues.